Halkla İlişkilerin Amacı ve İlkeleri

6 Açıklık Modern işletmecilik anlayışı şeffaf yönetimi benimser Bir benzetme yapmak gerekirse işletme camdan bir ev olmalıdır Yapılan işlerde şeffaflık modern işletmeciliğin uyması gereken prensiplerdendir İşletmenin örgüt yapısı

Halkla İlişkilerin Amacı ve İlkeleri

ekonomik gücü, Pazar alanları ve diğer çalışmaları olduğu gibi halka açıklanmalıdır 7 Yineleme ve Süreklilik Halkla İlişkilerde hedef kitleyi etkilemek ve iletilen mesajları kalıcı kılmak için tıpkı reklamcılıkta olduğu gibi yineleme yöntemini uygulamalıdır Amaç, hedef kitlenin iletilen mesajı belleğine geçirmesi ve kolay kolay unutmamasıdır Yineleme aynı zamanda pedagojik bir yöntemdir Kişiler yinelenen mesajları beyin merkezine yerleştirir ve küçük simgeler kullandığında mesajı anımsar

8 Firma İmajı  Firma imajı , çeşitli kuruluşlar hakkında insanların kafalarında oluşan düşünsen resimler anlamına gelirBu resimler dolaylı ya da dolaysız algılar ve deneyimler sonucunda oluşmaktadır Yani kişilerin kuruluşlar hakkında duydukları , gördükleri ya da doğrudan kuruluşla ilişki kurduklarında edindikleri kanının görüntüsü firma imajı olmaktadır Eğer bir firma kamuoyunda güvenilir, dürüst ve topluma yararlı hizmetler yaptığı izlenimini yaratmışsa, o firmanın kriz dönemlerinde toplum ve devleti yanında bulma ve kurtulma şansı çok yüksektir 

Sosyoloji toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını, toplumsal yapı ve kuramların doğuşunu, gelişimini ve toplumların yapı ve işlevlerini etkileyen etmenleri inceleyen bilim dalıdır.                Sosyolojinin Konusu: Toplumsal gruplar, toplumsal kurumlar, nüfus, yerleşme şekli, gelenekler, görenekler, inançlar ve bunlar arasındaki doğan toplumsal olaylar sosyolojinin konusu içine girer.

Sosyolojinin Tanımı ve ÖnemiSosyolojinin Özellikleri:·       

Toplumsal yaşamın koşullarını objektif olarak ve toplumsal bütünlük içinde inceler. Bu alandaki yasaları bulmaya çalışır.·       Kişisel sorunlarla değil, kişilerin birbirini etkilemesi sonucu oluşan standartlaşmış davranış biçimleri ile ilgilenir. Standartlaşmış davranış biçimleri toplumsal olayları verir.·       Toplumsal davranışın her zaman aynı kalan yinelenmeleri üzerinde durur; onları inceler.·       Toplumsal olay ve olguların nasıl doğmakta ve hangi nedenlerle değişmekte olduklarını araştırır.·       Gözlenebileni saptamak, toplumsal gelişme ve değişmenin nedenlerini ortaya çıkarmak amacındadır. Olması gerekenin değil, olanın bilimidir.·       En iyi toplum şeklinin hangisi olduğunu araştırmaz. Toplumu ele alırken değer yargılarını kullanmaz.

Sosyolojinin Amaçları:    

Toplumları nesnel ve somut koşulları içinde anlamak    Toplumsal değişmenin nedenlerini ve doğrultusunu açıklamak    Toplumsal olaylardan hareketle genellemelere varmak    İnsanlara kendi toplumlarının değişme süreci üzerinde etkili olma olanağını sağlamak.

Bilgi Sosyolojisi

Ekonomi SosyolojisiSanayi

SosyolojisiKoy Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

Hukuk SosyolojisiSiyaset SosyolojisiEgitim Sosyolojisi

Uygulamali Sosyolojisi

Halkla İlişkilerin Amacı ve İlkeleri
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?