Tapu ve Kadastro Harçları ve Damga Vergisi

Emlak ve gayrimenkul işlemlerinde hizmet bedeli olarak karşımıza çıkan harçlardan biri de tapu harcıdır. Tapu harcı, taşınmaz alım – satım işlemleri sırasında vatandaştan tahsil edilen tapu hizmetlerinin bedeli olarak alınıyor.

Tapu ve Kadastro Harçları ve Damga Vergisi

ŞEHİR PLANLAMASI İLE İLGİLİ TANIMLAR

Konut Alanları

Yerleşme ve gelişme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanlardır. Ancak, yol boyu ticaret bölgesi olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlarında, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan, kuaför, terzi, muayenehane, lokanta, pastahane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetler verilebilir. 

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları

İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları

konut dışı kentsel çalışma alanları, atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlar olarak ifade ediliyor.

Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması

Kentsel ve kırsal alanlardaki doğal ve yapay değerlerin bir bütün olarak, özellikle doğal güzelliklerin, çağbilim değerlerinin yapıtlarının geliştirilerek korunmasına, kamuca benimsenmiş bir yönelti olarak çalışılması.

Parsellere ve Yapı Düzenine Ait Tanımlar

Yapı inşa aşamasında karşılaşılan terimler ve bunların anlamları, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Yönetmelik hükümlerine göre, özel çevre koruma alanlarına, kıyı alanları, sit alanları ve orman alanları gibi korunan alanlara ilişkin planlarda emsal, TAKS, yapı yaklaşma mesafeleri ve kat adedi belirlenmeden uygulama yapılamıyor, ruhsat düzenlenemiyor.

TAPU GENEL TANIMLARI Tapu ve Kadastro Harçları ve Damga Vergisi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?