TAKYİTLİ (KISITLAMALI) SATIŞ

Açıklama: Satışı talep edilen taşınmaz malın tapu kütük sayfasının şerhler, beyanlar, irtifak hakları ve rehinler sütununda bulunup da, taşınmazın devrini engellemeyen takyitler (kısıtlamalar) olması halinde düzenlenecek resmi senette bu kısıtlamaların

TAKYİTLİ (KISITLAMALI) SATIŞ

 

aşağıdaki şekilde gösterilmesi gerekir.

a) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı, şerhler sütunundaki "Haciz: ........ tarih ......... yevmiye (Borç : ....... TL.), Satış vaadi: ..... tarih, ..... yevmiye (Bedel: ...... TL.), Şufa hakkı: ..... tarih ...... yevmiye (........ lehine), Kira: ...... tarih, ..... yevmiye (Yıllığı ..... TL., ....... lehine)" şerhleri ile birlikte ..... adına kayıtlı iken;.........

b) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı, beyanlar sütunundaki; "Kadastro Kanununun 41. maddesine göre yüzölçümü düzeltilecektir. ........ tarih ......... yevmiye" "Yönetim Planı: 01/05/2000" , " Muhdesat: ..... " beyanları ile ....... adına kayıtlı iken; .......

c) Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı, irtifak hakları sütunundaki; "a-M: intifa hakkı ......' ya aittir........ tarih ........ yevmiye, b-M: Krokisinde gösterilen yerden .......'nın traktörle geçme hakkı vardır ....... tarih ...... yevmiye, c-H: bu parsel lehine .... ada ...... parsel aleyhine kaynak hakkı vardır....... tarih .... yevmiye" hak ve mükellefiyetleriyle birlikte ....... adına kayıtlı iken;.........

d) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı, rehinler sütunundaki; "T.C. Ziraat Bankası lehine 1. derecede ......TL. bedelli 1 yıl vadeli %45 faizli ipotekle" birlikte ...... adına kayıtlı iken; ......

e) "Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ... Mahallesinde bulunan ....ada, ....parsel sayılı 546,50 m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı, şerhler sütunundaki; Haciz...... tarih ......... yevmiye (Borç : ....... TL.), irtifak hakları sütunundaki ........ hak ve mükellefiyetleri, beyanlar sütunundaki ...... beyanları ve rehinler sütunundaki ....... ipotekler ile birlikte ..... adına kayıtlı iken; ........

Bu takyitlerin resmi senedin arkasındaki özel sütununda gösterilmesi ve tarafların imzasının alınması da gerekmektedir.

TAKYİTLİ KISITLAMALI SATIŞ
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?