SATIŞ VE KANUNİ İPOTEK TESİSİ

a) Açıklama : Satış bedelinin tamamı alınmamış, geriye bir miktar bakiye alacak kalmış ise ve satıcı talep ederse bakiye alacak için kanuni ipotek tesis edilir.

SATIŞ VE KANUNİ İPOTEK TESİSİ

Satış tarihinden itibaren üç ay içinde kanuni ipotek tesisi yapılabilir. Kanuni ipotek sadece bu satışa konu taşınmaz mal üzerine işlenebilir. Miktarı bakiye alacak miktarını geçemez.

b) Resmi Senedin Yazım Örneği

BİR TARAFTAN: Ali Kemal DOĞRU: Mustafa oğlu, (Vergi No:..)

DİĞER TARAFTAN: Gürsel Öcal DÖRTGÖZ: İbrahim oğlu, (Vergi No:..)

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Gelibolu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 150 ada, 18 parsel sayılı 300.00 m2 miktarındaki arsanın tamamı Ali Kemal DOĞRU adına kayıtlı olup; malik arsasının tamamını 250.000.000 (İKİYÜZELLİMİLYON)TL.sı bedelle Gürsel Öcal DÖRTGÖZ'e sattığını, satış bedelinden 150.000.000 (YÜZELLİMİLYON)TL sı peşin olarak aldığını geriye kalan 100.000.000(YÜZMİLYON)TL.sı için ise lehine akit tarihinden itibaren bir yıl müddetle, faizsiz olarak kanuni ipotek tesisi ve tescilini talep ettiğini, alıcı: Gürsel Öcal DÖRTGÖZ'de bu taşınmaz malı aynı bedelle satın aldığını, adına tescilini istediğini, ayrıca satıcı lehine tesis edilecek kanuni ipoteği aynı şartlarla kabul ettiğini tapu siciline tescilini istediğini, bu taşınmazmalın bu güne kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını,taraflarca devir ve temlik için gösterilen değerin bu taşınmazmalın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler.

SATIŞ VE KANUNİ İPOTEK TESİSİ
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?