VELAYETEN TAŞINMAZ MAL ALIMI

a) Açıklama: 19 yaşından gün almamış küçükler anne ve babasının velayeti altında sayıldıklarından, bu küçükler adına yapılacak tapu işlemlerinin anne ve babaları tarafından birlikte yapılması gerekir.

VELAYETEN TAŞINMAZ MAL ALIMI

Anne veya babanın çocuğu tek başına temsil etmesi mümkün değildir. Anne veya babanın çocuğu tek başına temsil edebilmesi için eşlerden birinin ölmüş veya velayet hakkı kaldırılmış olması gerekir. Eşlerden biri ölmüş ise bu ölümün nüfus kayıt örneği veya veraset senedi, gaiplik kararı gibi bir belgeyle kanıtlanması ve dosyaya eklenmesi gerekir. Boşanma sonucu velayet eşlerden birine verilmiş ise boşanma kararının tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.

Resmi Senedin Yazım Örneği

BİR TARAFTAN: Fazıl İhsan AYERDEN :İsmail oğlu , (Vergi No:..)

DİĞER TARAFTAN: Ali HAZAL : Mustafa oğlu velayeten annesi Hanife HAZAL, ( Vergi No:..)

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.


Çankaya mahallesinde bulunan 1971 ada 26 parsel sayılı 358.50 m2. miktarındaki kagir apartmanın 6/50 arsa paylı birinci kat 5 nolu meskeninin tamamı Fazıl İhsan AYERDEN adına kayıtlı iken;malik bizzat hareketle bu meskenin tamamını 20.000.000.000(YİRMİMİLYAR)TL.sı bedelle Ali HAZAL'a sattığını ve satış bedelini tamamen ve peşinen aldığını,alıcı:Ali HAZAL'ın 25.07.1998 doğumlu olup yaşının küçük olması ve babasının da ölü olduğu...Çankaya Nüfus Müdürlüğünün 25.11.2003 tarih 123 sayılı yazısından (veya …..mahkemenin ….karar/esas sayılı veraset belgesinden) anlaşıldığından annesi Hanife HAZAL velayeten hareketle bu meskenin tamamını yukarıda yazılı bulunan bedelle satın alıp kabullendiğini ve yaşı küçük oğlu Ali HAZAL adına tapuya tescilinin yapılmasını istediğini,bu taşınmaz malın bu güne kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını,taraflarca devir ve temlik için gösterilen değerin bu taşınmaz malın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler.

VELAYETEN TAŞINMAZ MAL ALIMI
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?