Yapı Denetim Sistemi Nedir ?

İnşaat sektörünü yakından ilgilendiren yapı denetim sistemi nedir ? Yapı denetim sistemi ne işe yarar ? İşte yanıtı...

Yapı Denetim Sistemi Nedir ?

Yapı denetim sistemi, Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak amacını güden bir yazılım otomasyon sistemidir.

Yapı Denetim Sistemi, Türkiye'de 4708 sayılı kanunun 'Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği'nde tanımlanan özel sektör yapılarının yapı denetimi için uygulanan
yazılım otomasyon sistemidir.

Türkiye'de kaliteli yapı yapılmasını sağlamak üzere proje ve yapı denetimini gerçekleştirmek ve 19 pilot ilde uygulanan 4708 sayılı kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek için kanuni bir altyapı ve yürütme bulunmaktadır. Bu yürütme faaliyeti T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Bu mevzuat dahilinde çeşitli kamu ve özel sektör organları ve bunların hak ve sorumluluklar detaylı olarak tanımlanmıştır.

Sistem, yürütme görevini üstlenen T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından işletilmektedir. YİGM, yapı denetiminde yer alan diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşlarına ilgili görevleri çerçevesinde sistem yetkisi verir. Bu kullanıcı tipleri aşağıdaki şemada özetle aktarılmaya çalışılmıştır.

-

Yapı Denetim Sistemi Yeni Düzenlemeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Değişiklik, 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kanunda yapmış olduğu değişiklik ile yapı denetim kuruluşlarının inşaatlardaki iş sağlığı ve güvenliği alanındaki kontrollerine yönelik yasa hükmünün 6331 sayılı yasa ile uyumlaştırılması sağlandı ve denetim hizmeti vermekle yükümlü kılınacak kuruluşlardan kamu yararına teminat alma uygulamasına geçilmesi öngörüldü. Böylece, teminat alınması yöntemi ile yapı denetim sisteminde yer alan mimar ve mühendislerimizin sorumluluk bilincinin artırılarak vatandaşların daha kaliteli hizmet alması sağlanacak.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşları ile sorumlu denetim elemanlarının Kanuna aykırı fiil ve davranışlarının tespiti halinde yine Kanunun 8 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıla kadar faaliyet durdurma cezası verilen madde değiştirildi. Yapılan değişiklik ile söz konusu cezanın yerine eylem – yaptırım dengesi gözetilerek para cezası verilmesinden yeni iş almaktan men cezası verilmesine ve belge iptali yapılmasına kadar kademelendirilen yeni bir ceza sistemine geçildi.

Bakanlıkça yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirmiş olan değişiklik ile birlikte bir kuruluşun ceza alması halinde sorumlu olduğu ve herhangi bir denetim hatası da bulunmayan tüm inşaatların durdurulması yerine sadece denetim hatası bulunan inşaat ile ilgili işlem yapılacak ve böylece diğer tüm inşaatlara ilişkin yapı sahibi olan vatandaşların, yapı müteahhitlerinin ve yapı denetim kuruluşlarının mağdur olması engellenecek.

-

Böylece gerek ilgili idareler nezdinde yapının mühürlenmesi ve yeniden ruhsata bağlanması şeklinde yürütülen bürokratik işlemler de azaltılarak işlerin kolaylaştırılması sağlanacak ve denetim hatası bulunmayan inşaatların durdurulmadan devamına izin verilerek ülke ekonomisinin de zarar görmesi engellenecek.

Yukarıda belirtilen Yapı Denetim Sistemi Nedir başlıklı yazının bazı bölümleri www.yegm.gov.tr/  kaynak alınarak düzenlenmiştir.

 

EMLAK KURSU

Yapı Denetim Sistemi Nedir EMLAK KURSU
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?