Gayrimenkul Danışmanlığı (Emlakçılık) Kursu

Temel Emlakçılık Hizmetleri Kursu ve Gayrimenkul Danışmanlığı Kursu' nun birleştirildiği ilkokul ve üzeri mezunların birlikte katılabildiği yaygın eğitim (yüz yüze eğitim ) ve uzaktan eğitim yöntemleri ile verilen 120 saat süreli bir eğitim programıdır.

Gayrimenkul Danışmanlığı (Emlakçılık) Kursu

Emlakçılık Hizmetleri 
Hak sahiplerinin talebi üzerine her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile mesleğin konuları içerisindeki araştırma, bilirkişilik ve değerleme hizmetlerinin bütünüdür.

 

Emlak Danışmanlığı (Emlakçılık)Eğitimi
Emlakçılık sektöründe olanların, sektörde çalışanların ve çalışmayı düşünenlerin katılması ve sertifika alması zorunlu bir eğitim programıdır. Bir işyerinde düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişi (emlakçı) lerin eğitimi ve belgelendirilmesi için MMEB tarafından hazırlanan eğitim programıdır. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde eğitimler düzenlenmektedir.

Bu mesleği seçecek kişilerin sosyal bilimlere, özellikle sosyolojiye ve ekonomiye ilgili, sözel yeteneği ve iletişim becerisi güçlü, girişimci bir kişiliğe sahip, kişilerin özel hayatlarına saygılı ve gizlilik prensibine uygun davranan, işbirliğine açık kişiler olması beklenir.

Emlak Danışmanlığı (Emlakçılık) Sertifikası

Emlakçılık Sertifikası kurumumuz tarafından verilmektedir. Emlakçılık Kursu Sertifikası, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olup yurt içi ve yurt dışında geçerlidir. Bu kurs programını başarı ile bitiren kursiyerler, kurumumuzdan alacakları MEB onaylı "EMLAK DANIŞMANI" sertifikaları ile iş imkanına kavuşacak ve emlak sektöründeki kalite çıtasını yükselteceklerdir. Sertifikalar MEB güvencesindedir.

Emlak Danışmanı'nın Temel Görevleri

 • Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder,
 • Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir,
 • Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,
 • Müşterileri adına beyanname doldurur,
 • Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,
 • Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar,
 • Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar,
 • Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,
 • Kira sözleşmesi hazırlar.

DİKKAT! Emlak Danışmanlığı sertifikası sadece MEB’e bağlı eğitim kurumları tarafından verilebilir.

 

 

Gayrimenkul Danışmanlığı Kursu Sertifika Programımız toplam 120 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • EMLAK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
  1. Emlak Mesleğinin Tanımı ve Konusu
  2. Emlakçılığın Temel Kavramları
  3. Emlakçılık Mesleğinin İlkeleri, Amaçları ve Etiği
  4. Toplumun Emlakçıya ve Sektöre Bakış Açısı
  5. TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburi Standart Tebliği
  6. AB Müktesabatının Emlakçılık Mesleği için Getirdiği Düzenlemeler / Kriterler
 • HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAKÇILIK
  1. Emlak Komisyonculuğu ve Aracılık
  2. Emlak Komisyonculuğunda Borç İlişkileri
  3. Emlak Komisyonculuğu ve Tüketici Hukuku
  4. Emlak Komisyonculuğu ve Franchising
 • HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYOLOJİ
  1. Halkla İlişkilerin Tanımı ve Terimleri
  2. Halkla İlişkilerin Amacı ve İlkeleri
  3. Sosyolojinin Tanımı ve Önemi
   1. Sosyolojinin Bakış Açısı ve Alt Dalları
   2. Bilimsel Araştırma İlkeleri
  4. Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • KADASTRO GENEL TANIMLARI
  1. Ayırma (ifraz)
  2. Birleştirme (Tevhit)
  3. Yola Terk
  4. Yoldan İhdas
  5. Cins Değişikliği
  6. İrtifak Hakkı
  7. Kamulaştırma
 • TAPU GENEL TANIMLARI
  1. Tapu Kavramı
  2. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlükleri Hakkında Genel Bilgiler
  3. Tapu Siciline Başvuru
  4. Tapu Sicilinin İncelenmesi
  5. Bilgi ve Kayıt Örneklerinin İstenmesi
  6. Tapu ve Kadastro Harçları ve Damga Vergisi
  7. Uygulamalar
 • ŞEHİR PLANLAMASI İLE İLGİLİ TANIMLAR
  1. Konut Alanları
  2. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları
  3. Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması
  4. Parsellere ve Yapı Düzenine Ait Tanımlar
  5. Uygulamalar
 • HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN İLETİŞİM ARAÇ VE ORTAMLARI
  1. İletişimin Tanımı ve Önemi
  2. Kitle İletişim Araçlarının Tanımı
  3. Yüz yüze ve Telefonda Görüşme
  4. Konferans, Seminer, Sergi ve Fuar
  5. Radyo, Televizyon, Film, Video, Slayt
  6. Festival, Yarışma ve Açılışlar
  7. Dergi, Broşür, Afiş, Bülten
  8. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı
  9. Uygulamalar
 • DEĞERLEME
  1. Değerleme Nedir? Kimler Tarafından Yapılmalıdır?
  2. SPK Değerleme Uzmanlığı
  3. Değerleme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  4. Değerleme İşlem Basamakları
  5. Değerleme Yöntemleri
   1. Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı
   2. Maliyet Yaklaşımı
   3. Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı
  6. Değerleme Raporları
   1. Raporda Yer Alması Gerekenler
   2. Raporda Yer Almaması Gerekenler
   3. Örnekler
 • EMLAK ALIM SATIM İŞLEMLERİ
  1. Emlak Alım-Satımı
   1. TC Vatandaşları
   2. Yabancı Uyruklular
  2. Emlak Kiralanması
   1. TC Vatandaşları
   2. Yabancı Uyruklular
  3. Emlak Alım-Satımında Dikkat Edilecek Noktalar
  4. Emlak Kiralanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
  5. Aracılık İşlemlerinde Tarafların Yükümlülükleri
   1. Alıcı - Kiracı Yükümlülükleri
   2. Satıcı - Kiraya Veren Yükümlülükleri
   3. Aracı (Emlakçı) Yükümlülükleri
 • HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL İMAJ
  1. Kurumun Kimliği ve Felsefesi
  2. Kurumsal Davranış, İletişim
   1. Kurumsal İletişimin İşlevleri
   2. Kurumların İletişime Yaklaşımı
  3. Kurumsal İmajı Etkileyen Unsurlar
 • RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ ve TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI
  1. Resmi Gazete ile Yapılan Tapu İşlemleri
   1. Haciz
   2. İflas
   3. Davalıdır Şerhi
   4. Konkordato
  2. Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları
   1. Kanunla ya da THK ile Kurulmuş Olan Tüzel Kişiler
   2. Tüzükle Kurulmuş Tüzel Kişiler
   3. Ana Sözleşme İle Kurulmuş Tüzel Kişiler
  3. Uygulamalar
 • HARİTA VE İMAR UYGULAMALARI
  1. Sınırlandırma ve Köy Yerleşim Haritaları
  2. Düzeltmeler
  3. Aplikasyon
  4. İmar Tanımı ve İlgili Mevzuatlar
  5. İmar Planları
  6. Tahsis Suretiyle Tescil
  7. Tescil İşlemleri
  8. Uygulamalar
 • KENTLEŞME VE İMAR HUKUKU
  1. Şehir Planlama Kademeleri
   1. Kent, Kentleşme ve Şehir Plancısı Tanımları
   2. Kentleşme Nedenleri
   3. Ülkemizde İmar Kurumu ve Sorunları
   4. Plan Kademelenmesi
   5. Bölge Planı
   6. Çevre Düzen Planı
   7. İmar Planı
   8. Nazım İmar Planı
   9. Uygulama İmar Planı
   10. Revizyon İmar Planı
   11. İlave İmar Planı
   12. Mevzi İmar Planı
   13. İmar Planı Yaptırma Yükümlülüğü
  2. Planlama Süreci
   1. İmar Planı Elde Etme Yolları
   2. Plan Elde Etme
   3. Plan Notu
   4. İmar Planı Düzenleme Araçları
   5. Plan Alanı
   6. Kamulaştırma
   7. Arazi Düzenleme
   8. İmar Planını Etkisizleştiren Mekanizmalar
   9. İmar Afları
   10. Planlamada Yargı Denetimi
 • GAYRİMENKUL HUKUKU
  1. Genel Hukuk Bilgisi
  2. Medeni Kanununun İlgili Hükümleri
  3. Borçlar Kanununun İlgili Hükümleri
  4. Ticaret ve Eşya Kanununun İlgili Hükümleri
  5. Kadastro, Mera, Orman Kanununu İlgili Hükümleri
  6. Kat Mülkiyeti Kanunu
  7. 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun İlgili Hükümleri
 • KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
  1. Çekin Özellikleri
  2. Poliçenin Kabul Edilmeyen ve Ödenmeyen Kısmı
  3. Kıymetli Evrakın İptali Davasının Şartları
  4. Kıymetli Evrakın İptali Davasının Sonuçları
 • PAZARLAMA
  1. Genel Tanımlar
  2. Tutundurma
   1. Reklam
   2. Halkla İlişkiler
   3. Satış Geliştirme
   4. Kişisel Satış
  3. Satış Gücü Yetiştirme
 • DANIŞMANLIK SÖZLEŞMELERİ
  1. Genel Tanımlar
  2. Danışmanlık Sözleşmelerinde Dikkat Edilecek Noktalar
  3. Danışmanlık Sözleşmelerinin Geçerlilik Koşulları
  4. Danışmanlık Sözleşmesi Çeşitleri
   1. Yer Gösterme Belgeleri (Satılık - Kiralık)
   2. Yetki Belgeleri (Satılık - Kiralık)
   3. Protokoller (Alım - Satım, Kiralama)
 • HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL İTİBAR
  1. Kurumsal İtibar Nedir?
  2. Kurumsal İtibarın Önemi
  3. Kurumsal İtibarın Yararları
  4. Kurumsal İtibarı Korumanın Yolları
 • EMLAK KOMİSYONCULUĞUNDA VERGİLENDİRME VE BİÇİMSEL VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  1. Vergiler
   1. Gelir Vergisi
   2. Kurumlar Vergisi
   3. Emlak Vergisi
   4. Çevre ve Temizlik Vergisi
   5. Katma Değer Vergisi
   6. Damga Vergisi
   7. Veraset ve İntikal Vergisi
  2. Vergi Kanunu
  3. Defter Tutma, Vergi Düzeni ve Saklanması
  4. Beyanname Verme ve Harçlar
  5. Uygulamalar
 • TAPUDA AKİTLİ VE AKİTSİZ İŞLEMLER
  1. Tapuda Akitli İşlemler
   1. Satış
   2. Ölünceye Kadar Bakma Akti
   3. Miras Payı Devri
   4. Bağış
   5. Tampa
   6. Taksim
   7. Kat Mülkiyeti
   8. Kat İrtifakı
   9. İntifa Hakkı
   10. Diğer İntifak Hakları
   11. Gayrimenkul Mülkiyeti
   12. İpotek
   13. Resmi Senet
   14. Devremülk Hakkı Tasarrufları
  2. Tapuda Akitsiz İşlemler
   1. Miras İntikali
   2. Aile Konutu Şerhi
   3. Kooperatif Üyelerinin Tahsisi
   4. Teferruatın Tescili
   5. Miras Taksimi
   6. İştirak Bozulması
   7. Kat İrtifakı
   8. Kat Mülkiyeti
   9. İpotek
   10. Şufa, İştira, Vefa, Kira
   11. Geçici Tescil Şerhi
   12. Eşler Arası Mal Rejimi Sözleşmeleri
   13. Finansal Kiralama
  3. Uygulamalar
 • TÜRKİYE'DEKİ KENTLEŞME VE İMAR SORUNLARI
  1. Şehir Planlamacığının Nitelikleri ve İlkeleri
  2. Anayasa ve Mahkeme Kararlarında İmar ve Planlama
  3. Danıştay Kararında İmar ve Planlama
  4. Yapı Denetimi ve Deprem Yönetimi Hakkındaki Mevzuat
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve BEDEN DİLİ
  1. Davranış Bilimleri Tanımı, Konumu ve Önemi
   1. Tutumun Tanımı, Öğeleri ve Kaynakları
   2. Konuşma
   3. Dinleme
  2. Benlik Sunumu, Benlik Sunum Düzeyleri, Savunucu Benlik Sunumu
   1. Sunuşta Beden Dilinin Önemi
  3. Göz İlişkisi
  4. Jest ve Mimikler
  5. Elin Yüze ve Bedene Temas Jestleri
  6. Mesafe Ayarlama
  7. Cinsiyet, Kişilik Farkları ve Beden Dili
  8. Uygulamalar

 

EMLAK KURSU.COM.TR

UYARI: Web sitemiz üzerinde bulunan tüm yazılar, görseller ve tüm materyaller emlakkursu.com.tr 'ye ittir. Kaynak belirtilmeden site içeriği kopyalanamaz, alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz. 

İçerik Etiketleri: Gayrimenkul | danışmanlık | emlakçılık | kurs | İstanbul | Ankara | sertifika | eğitim | gayrimenkul danışmanlığı kursu | MEB sertifikalı emlakçılık eğitimi‎ | MEB emlakçılık kursu | MEB onaylı emlak danışm
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?